32.8 is een community service coöperatieve die in 2013 werd opgericht vanuit de overtuiging dat kunst onze maatschappij warmer en meer verbonden maakt. Daarom is het onze missie kleinere podia groot te ondersteunen. Kleine podia? We richten ons op vrijwilligersorganisaties die geen giga budgetten hebben maar wel willen gaan voor sterke producties. Groot ondersteunen? Wij gebruiken onze expertise en ons materiaal om maximaal technisch en dus professioneel te ondersteunen en te versterken. Zo proberen we een springplank te zijn en helpen we organisaties, bands, musicalverenigingen, schoolproducties, jongeren… bij hun eerste stappen of soms zelfs de eerste kilometers.

PODIA

We ondersteunen organisaties en ‘bouwen’ met hen de techniek op hun podium uit. Daarvoor voorzien we al het geluids/licht-materiaal, coaching, mixing, … Dit kan gaan van kleine projecten (een lezing, een ritueel, een congres, … ) tot full-festivals met meerdere podia.

In alle gevallen zijn er 1 of meerdere vrijwilligers (M/V/X) die samen met ons het technisch team vormen. Er wordt ruim de tijd genomen om elke vrijwilliger mee te nemen in begrijpen wat ie doet, zodat er achteraf kan teruggekeken worden op ‘twas niet alleen plezant, maar ook leerrijk’.

Concreet betekent dat dus – los van de voorbereidende vergaderingen waar nodig – dat we met 32.8 toekomen op jouw event, er een ‘team’ klaar staat om de hele dag samen mee aan de slag te gaan: lossen, opbouwen, bands verwelkomen en prikken (‘aansluiten’), soudenchech, change-over,… afbreken en inladen. Voorkennis is daarbij geen must; wel wat focus, doorzettingsvermogen en veel goesting.

Vrijwilligers die zelf meer ambitie hebben kunnen zelf (mee) mixen, met als uiteindelijk doel mss het jaar erna volledig hun plan te trekken. 32.8 wil empowerend werken. En dus waar mogelijks zichzelf onnodig maken.

Wat betreft het eigen materiaal zelf heeft 32.8 zelf een grote PA-installatie (inclusief een basisset licht) en een kleinere PA-set maar kan er voor grotere events makkelijk bijgehuurd worden bij enkele partners. Dankzij ons netwerk aan vrienden-techniekers kan voor elk event zowel voor geluid als licht extra versterking ingeroepen worden.

Wat betreft dynamisch/bewegend licht – wat dat is niet onze expertise – werken we samen met enkele jonge maar geniale lichtmannen die onze missie mee ondersteunen.

BANDS

We ondersteunen bands die op zoek zijn naar betere podiumervaringen qua klank. En helpen hen zo verder in hun traject. Daarvoor voorzien we eveneens materiaal, coaching, mixing, …

Heel wat startende bands hebben nood aan professionele begeleiding wat betreft de geluidstechnische kant eens ze gaan optreden. Een podium is immers iets helemaal anders dan een repetitiekot. Wij zoeken samen met bands naar hun sound, hun DNA, zodat ze klinken in de ‘zaal’ zoals ze zelf denken te klinken in hun hoofd.

Dit kan concreet betekenen dat wij technische repetities met bands voorzien (dus alvorens on stage te gaan) waar we zoeken naar de juiste sound van die versterker, de geschikte micro voor die sound, welke toonregeling of welk effect we op welk instrument steken, enz…

Wij leren hierbij het DNA van de band lezen en kennen – zodat we weten hoe hen te mixen – , en de band leert van ons hoe een sound te maken en hun podium praktisch te organiseren, zodat alles vlot en dus rustig kan verlopen bij opbouw, soundcheck, optreden zelf…

Naast de technische repetities, aanmaken van technische fiches enz, gaan we dus ook mee met bands tijdens optredens, om hun eindmix te verzorgen of hun monitors af te stellen. Zeker met bands die op inears willen schakelen, is dat toch wel een investering waard…

Daarnaast ondersteunen we ook bands in het maken van juiste keuzes in aankoop van materiaal en instrumenten. En schakelen waar nodig ons netwerk van muzikanten en techniekers in.

VORMING

We geven vorming rond geluidstechnieken aan vrijwilligers(groepen). Dit kan gaan van enkele uurtjes initiatie in geluidstechnieken of doorwerken op specifieke thema’s (effecten, Db-meting, monitoring, live-sound recording, … )
Meestal echter richten we ons op het geven van een meerdaags vormings-traject dat leidt tot een basis waarmee je aan de slag kan als live-mixer. 32.8 is als vormings-instantie bevoegd attesten uit te schrijven, waarmee je bvb in de provinciale uitleendienst het grotere PA-materiaal kan uitlenen. Dit laatste gebeurt meestal in samenwerking met een partner (lokaal jeugdhuis, jeugddienst, muziekschool, vormingsdienst, hogeschool, provinciale werking, Vlaamse koepelorganisatie… ) zodat wij ons kunnen richten op het inhoudelijke. 32.8 organiseert (so far) zelf geen vormingen maar geeft die altijd in opdracht van…

Onze missie is de kwaliteit van het geluidsmixen omhoog te helpen (weg met de cowboys), live-mixing toegankelijker te maken (dus laagdrempeliger) en zo springplank te zijn voor mensen die zich willen engageren in de live-sound-scene.

Materiaal en budget

Ons materiaal wordt nooit verhuurd maar komt altijd met ons mee.Afhankelijk van het project zal er dus altijd een prijs worden gemaakt die bestaat uit verschillende componenten:
  • Mensen: hoeveel mensen van 32.8 worden er ingeschakeld? En wat is de opdracht? Voor mixing zal er minder gerekend worden dan voor vorming want dat moet worden voorbereid. Standaard voorzien wij 6u aanwezigheid voor een project (1 band), vanaf dan wordt er per uur een toeslag gerekend. Voor band-coaching maken we een prijs per project. Onze people-vergoedingen enten zich op ‘socio-culturele’ tarieven.*Als blijkt dat de organisatie zich als ‘klant’ opstelt en onvoldoende actief betrokken is, zullen er ‘professionele tarieven’ worden gerekend, en zal dit variëren tussen de 350 euro en de 450 euro per dag.
  • Materiaal: voor een standaard PA-set voor 6u – 1 band mixen, wordt er 800 euro (1/1/2024) aangerekend (inclusief 6u begeleiding). Daarin zit 4K frontgeluid, 6 monitors, digitale mengtafel, alle micro’s, statieven enz.. + basisset licht en hazersmoke.Voor groter - extra materiaal (draadloos, zwaarder frontsysteem, extra licht, … ) wordt een prijs op maat gemaakt. Zelfde principe geldt voor ‘kleiner’.Voor vaste partnerorganisaties wordt er steevast korting gegeven.
  • Transport: 0.6 euro per km.

“In samenwerking met 32.8 kunnen wij zorgeloos concerten organiseren voor, door en met jongeren. Met al zijn expertise zorgt Jan niet alleen voor fantastische geluidskwaliteit, maar hij geeft onze jonge vrijwilligers ook kansen om zich stap voor stap te verdiepen in het vak. Daarnaast biedt hij jonge bands hun allereerste ervaring met een professionele PA. Dankzij zijn geduld en feedback staan ze sterker bij volgende optredens.” Jammin’ with Fonske – Mijn Leuven

32.8 staat symbolisch voor de eerste dag na de grote vakantie (nl 31/8) omdat we willen dat een dag vrijwillige inzet aanvoelt als een extra dag ‘vakantie’. Vrij vertaald: geen zorgen of stress over en rond het podium. Wij ondersteunen en zorgen dat alles professioneel verloopt. Sinds 2023 is 32/8 omgevormd tot een 32.8 - Community Service Coöperatieve. Niet enkel omdat er ondertussen een samenwerking is ontstaan tussen enkele mensen met dezelfde visie, maar ook omdat ons netwerk enkele tientallen mensen bevat die allemaal cursus volgden bij 32.8 en vanuit diezelfde visie bij elkaar kunnen aankloppen. En een punt dus.Omdat we een punt willen maken van goede en professionele ondersteuning van podiumkunsten. Omdat we een dik punt willen maken van onze initiële visie: het ondersteunen en versterken van - en samen mét - vrijwilligersinitiatieven in het sociaal cultureel veld. Omdat elk punt een begin is van golven en beweging. Geluidsgolven, lichtgolven, maar vooral dynamieken van en tussen vrijwilligers die onze maatschappij warmer maken.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!


    Contact

    jan@32-8.be+32 485 31 91 30Dutselstraat 17c3220 Kortrijk-Dutsel

    Alle rechten gereserveerd ©